Fotokuust

Tallinna Fotokuu on omaalgatuslik rahvusvaheline kunstibiennaal, mis võtab lähtepunktiks fotograafia ja kaamerakultuuriga seotud arengud ning keskendub kunsti seostele protsessidega kaasaegses ühiskonnas, majanduses ja poliitikas.

 

Fotokuu keskmes on tänavu Suurbritannia kunstniku David Raymond Conroy koostatud rahvusvaheline näitus “Prosu(u)mer” Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis, mis uurib tootja ja tarbija, professionaali ja amatööri, looja ja kasutaja positsioonide segunemist kunstis ning kapitalistlikust turuloogikast kantud maailmas.

 

Kokku on Tallinna Fotokuu 2015 põhiprogrammis kolm rahvusvahelist ja kaks Eesti kunstnike näitust, lisaks satelliitnäitused Tallinna galeriides ning Eesti Fotokunstimess. Biennaal algab näituse “Prosu(u)mer” avamisega 17. septembril Tallinnas ja kestab veel talvelgi Tartus, kus alates 19. novembrist saab vaadata ülevaatlikku näitust Eesti kaasaegsest fotokunstist.

 

Fotokuu oluliseks osaks on publikuprogramm, mis toob välja seoseid erinevate näituste vahel, avab ja ka laiendab näitustel käsitletavaid teemasid. Publikuprogrammis on Eesti ja väliskülaliste loengud, giidiekskursioonid, töötoad, filmiõhtud ning haridusprogramm lastele ja noortele.
Tallinna Fotokuu 2015 kunstiline juht on Kristel Raesaar. Fotokuu toimub Fotokunstnike Ühenduse (Foku) eestvedamisel ning Eesti Kultuurkapitali, Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Frame Visual Art Finland ja Soome Instituudi toetusel.

Tallinna Fotokuu 2013. Näituse "Kahtluse varjud"/ "Shadows of a Doubt" vaade.